İşaretli yazıyı okutmak için tıklayın. Günaydınmilas.com GSpeech
MILAS
marketlerlogo2.png

twt-btn.pngfb-btn.png

videoana_246a7.png

giydirme1.gif

 

giydirmealt.gif

giydirmealt-2.gif

 
 
 
 
 
 

paylas2_0ca43.png
 
Duyarlılığını Göster Haberi Sen de Paylaş

Anayasa Mahkemesinden “18 Yaş” Kararı…

(113 Duygu)
(102 Duygu)
(111 Duygu)
(96 Duygu)
(103 Duygu)
(101 Duygu)
(101 Duygu)
 

Av. Yelda Gizem Aslan.jpegAnayasa Mahkemesince 27.02.2019 tarihinde verilen, 27.03.2019 tarihinde ise Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulamasına tanıklık edip, içimize su serpilmesini izledik hukukçular olarak…Hukuka inancımız tazelendi, kişisel verilerin nerede, kimle, nasıl, ne şekilde koruna(maya)cağını gördük… İşe alım süreçlerindeki güvenlik soruşturmalarıyla ilgili düzenlemelerin legalliğine ilişkin önü gayet açık bir karar geldi. Şöyle ki;
Anayasa Mahkemesinin kaleme aldığım kararına konu olay, 2009 yılında Adalet Bakanlığı tarafından <sözleşmeli infaz ve koruma memuru alımı> için yapılan sınava girip kazanan bir adayın, güvenlik soruşturması sırasında on sekiz yaşından küçük ve hukuki anlamda çocuk sayıldığı bir dönemde hırsızlık suçlamasıyla hakkında cezai işlem yapıldığının tespit ve ilgili mahkeme kararının Bakanlığa iletilmesi sonrasında istihdamın engellenmesine dair.
İşe alımının önüne bu şekilde geçilen vatandaş, işlemin iptali istemi ile açtığı idari davanın haksız bulunarak reddedilmesi ve ret kararının da Danıştayca onanması üzerine Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru hakkını kullanıyor. AYM’nin incelemesi ile başvuran şahsın adli sicil ve arşiv kaydının, İçişleri Bakanlığı’nda da genel bilgi toplama (GBT) kaydının bulunmadığı bilgilerini almıştır. Yapılan araştırma sonucu, davaya konu bilginin Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında yer alan hazırlık tahkikatı kaydı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan Asliye Ceza Mahkemesi kararı ile edinildiği öğrenilmiştir.
Geçtiğimiz hafta facebook un kişisel veri ihlali için kesilen idari para cezası yazımla ortak payda bu noktada beliriyor, AYM’nin bu olayında da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili kişinin kişisel verisinin ihlali hususu ön plana çıkıyor…
Kamu mercileri tarafından özel yaşam ile ilgili sorular sorulması da dahil olmak üzere bir bireyin özel hayatı, iş ve sosyal yaşamıyla ilgili bilgilerin alınması, kaydedilmesi, saklanması ve kullanılmasının özel hayata saygı hakkına müdahale oluşturduğunu anımsatan AYM, bu müdahalenin “ihlal” oluşturup oluşturmadığı konusunda ciddi bir değerlendirme yapmış, belirli kamu görevlerinde çalıştırılacak personel hakkında uygulanan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kaynağı olarak 4045 sayılı güvenlik soruşturmasına dair Kanun’u ele alan Mahkeme, 4045 sayılı Kanun’un temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasını içeren konuyla ilgili temel esasları, ilkeleri ve çerçeveyi belirlemiş olduğundan söz etmek mümkün değildir. Kanun’un ve ilgili Yönetmeliğin kişisel verilerin kayıt, muhafaza ve kullanımını içeren tedbirlerin kapsamını ve uygulanmasını düzenleyen ve özellikle süre, stoklama, kullanım, üçüncü kişilerin erişimi, verilerin gizliliği, bütünlüğü ve imhası konusundaki usullere ilişkin, muhataplarının yetki aşımı ve keyfiliğe karşı yeteri kadar güvenceye sahip olmalarını sağlayacak açık ve detaylı kuralları içermediği tespit edilmektedir sonucuna vararak, özel hayata müdahalenin “kanunilik” şartını sağlamadığına hükmetmiştir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişilerin ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri “özel nitelikli kişisel veri” olarak kabul edildiğinden Anayasa Mahkemesi’nin atıf yaptığı 1981 tarihli Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’nin “özel veri kategorileri” başlıklı 6.maddesinde de iç hukukta uygun güvenceler sağlanmadıkça ırksal kökeni, siyasi düşünceleri, dini veya diğer inançları ortaya koyan kişisel veriler ile sağlık veya cinsel hayatla ilgili kişisel veriler otomatik işleme tabi tutulmaz.
Ayrıca hassasiyetle belirtmekte fayda gördüğüm üzere AYM kararına konu kişinin 18 yaşından küçükken işlediği suça ilişkin kaydın, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 10/3 fıkrasında yer alan “onsekiz yaşından küçüklerle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtları; ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılıkları, hakim veya mahkemelerce istenebilir” hükmüne aykırı olarak Adalet Bakanlığı ve diğer idarelere verilmiş olmasını da özel hayata saygı hakkının hukuka aykırı eylemle çiğnenmesi olarak tanımlanabilir. En genel hali ile bu hükmün Yerel İdari Mahkemelerce dikkate alınmamış olmasından üzüntü duymakla birlikte, ülkede kişilerin özel nitelikli kişisel verilerinin er ya da geç korunmasının sağlandığını gördüğüme sevindim.

 


Ekran Alıntısı.JPG


Ekran Alıntısı.JPG

radyo-1_2c406.jpgradyo-2_bc756.jpgradyo-3_4e6a6.jpg

 

MILAS

1-e1392026716167.png

2-e1392027888224.png

3-e1392027941568.png

haberihbargf.gif

reklamsabit-icasagi.gif

Muğla’nın Tarım yatırımları Bakanlık gündeminde…
“Buna alışmak durumundayız…”
Kurallara uymayanları şikayet edin
Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosunu güçlendirdi
Beyaz kum raporu çıktı… Silis kumu çocuklar için zararlı…
Bitki koruma ürünleri bayileri ile toplantı
TÜİK Bölge Müdürlüğü’ne Aydınlı Müdür
MUÇEP Milas Meclisi “Kömür ocakları ve termik santraller kapatılsın!”

* Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem kullanılacaktır.

ihbarhatti_bddec.jpg

İşaretli yazıyı okutmak için tıklayın. Günaydınmilas.com GSpeech